TRAINING & WORKSHOPS | MINDFULNESS

Nieuwe Cursussen  Mindfulness voor Beginners starten in mei

Binnenkort starten er weer nieuwe cursussen Mindfulness voor Beginners. Mindfulness betekent letterlijk: volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Met mindfulness leer je bewust omgaan met aandacht en tijd. Je leert om stil te staan bij het moment, bij de ervaring van het nu. Mindfulness leert je om meer open te zijn en zelfbewust in het leven te staan en leert je te accepteren wat er is. Je leert bewuster je keuzes te maken en je grenzen te bewaken.

Mindfulness helpt je om allerlei psychische en lichamelijke klachten te verminderen zoals stress, chronische pijn, angst, onrust, hoge bloeddruk, RSI, slapeloosheid en chronische vermoeidheid. De cursus is gebaseerd op het programma en inzichten van Dr. Jon Kabat-Zinn (MBSR) en bestaat uit 8 opeenvolgende wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.   

Lestijden en kosten
De lestijden zijn 
woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten voor de cursus bedragen € 295,-- inclusief BTW en cursusmateriaal. In veel gevallen wordt een deel van de kosten vergoed door de aanvullende zorgverzekering. 

De eerstvolgende cursussen starten na de meivakantie op 7 en 8 mei 2014.

Download hier de informatiefolder Mindfulness

Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier te mailen naar info@reflectacoaching.nl of per telefoon 06 4621 6903.

>>meer

STRESS & BURNOUT | VERZUIM & RE-INTEGRATIE

Burn-out: aanjager van verzuim

Burn-out is geen diagnose maar een term die een beschrijving geeft van een opgebrand  gevoel, gebrek aan energie en motivatie. Ook al is burn-out geen officiële diagnose, het leidt wel tot langdurig verzuim van gemiddeld 189 dagen en komt steeds vaker voor. Het CBS stelde onlangs vast dat één op de zeven werknemers vorig jaar burn-out klachten heeft ervaren. Onder laagopgeleiden is dit zelfs één op zes werknemers.

Werk
Werk gerelateerde stress is vaak de oorzaak van een burn-out. Aspecten die een rol spelen zijn: een hoge werkdruk, grote informatiestromen en baan onzekerheid. Maar ook het steeds sneller moeten reageren op trends en ontwikkelingen. Dagelijks krijgen we allemaal grote hoeveelheden nieuws en informatie op ons af en hebben we de neiging om hierin mee te gaan. Anders raken we achterop en tellen we niet meer mee. Denk bijvoorbeeld aan de constante stroom van berichten via social media. Veel mensen hebben moeite om hier mee om te gaan.

Combi werk-privé
Iemand komt echter pas in problemen als de emmer overloopt. De kans daarop neemt enorm toe als er zich tegelijkertijd een combinatie van factoren voordoet. Bijvoorbeeld als er zich naast de druk op het werk ook een privé situatie voordoet die veel van iemand eist. Een verhuizing, scheiding, ziek kind etc.

Consequenties
Ongeacht de oorzaken, voorkomen is belangrijker dan genezen. Veel mensen denken dat een burn-out vooral voorkomt bij zwakke mensen, maar dat is onjuist. Een burn-out komt juist voor bij personen met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid vaak in combinatie met een perfectionistische inslag. Een burn-out zorgt voor uitputting van lichaam en geest waardoor normale handelingen een hele opgave worden. Het genezen van een burn-out verloopt dan ook moeizaam en kan maanden of soms zelfs jaren duren.

Signalering
Een lange periode van stress en onvoldoende ontspanning gaat vaak vooraf aan een burn-out. Stress op zich is niet erg en werkt juist prestatie verhogend. Echter moet er wel voldoende ontspanning plaats vinden zodat tijd en geest kunnen herstellen. Veel mensen blijven maar doorgaan, totdat ook de reservetank leeg is. Belangrijk is om signalen op tijd te herkennen en adequaat te handelen. Het negeren van signalen lost het probleem namelijk niet op en kan uiteindelijk leiden tot een burn-out. (Bron: CBS 2012)>>meer

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
IBAN : NL63ABNA0401120228
BTW : NL0430.53.245.B01
Tel. +31 (0)646 216 903